Who supported the creation of Kyiv Smart City Hub

And most importantly, Hub is created by community for the community. All expenses for its construction (about 1 million hryvnia) were collected by means of crowdfunding, both on the international platform of Indiegogo, and among the active Kyiv community.

In total, the project was supported by 124 people. 58 of them became “citizens” – stakeholders and jointly make decisions on the development of Kyiv Smart City Hub and those activities that take place within its borders. Accordingly, it allows collectively to make decisions that really work for “clever” Kiev.

Your attention to the list of all those who joined the creation of Hub.

Tsoi Alyona $100
Doan Chi $100
Bila Oksana $100
Roman Ruwinski $100
Stelmakh Inna $100
Yuriy Nazarov $100
Oleksii Nilov $100
Vladyslav Iliukhin $100
Toma Mironenko $100
Shevchenko Alexandra $100
Andrew Tymchyshyn-Valevsky $100
Eugenia Aratovska 2900 грн
Volodymyr Tereshchenko $100
Olena Mitsura $100
Zaguliak Andrii $100
Kabaiev Ivan $100
Igor Chernysh $100
Giulmamedov Iskander $100
Khrystiuk Mykola $100
Anna Aseeva $100
Tarasenko Anatolii $100
Oleksii Poroshenko $100
Mark Savchuk $100
Yulia Poroshenko $100
Andrey Zayats 10000 грн.
Mariia Naumenko $1000
Oleksandr Kucher 2595 грн.
Andrii Myroshnichenko $400
Vladyslav Stadnyk $1000
Alina Stadnyk $100
Oleksii Reznikov $1000
Iryna Levytska 20000 грн.
Olga Solovei 2500 грн.
Katerina Zurnadzhy 500 грн
Myroslava Gromova 30 000 грн
Natalia Starynska $100
Artem Hluvchynskyi $192
Andrii Malenko $100
Dmitry Chaplinsky $100
Taras Kaidan $100
Darina Nedozim $100
Dmitry Karmazin 250 грн.
Alexander Rybak $55
Iryna Velykaya 15 000 грн
Zenyk Matchyshyn 5000г рн
Mark Savchuk $35
Anatoliy Amelin $1000
TemplateMonster $5000
Ukrainian Real Estate Club 2500 грн.
Denis Gursky 29200 грн
Serhii Karman 1000 грн
Alexander Zhovnuvaty $100
Olga Babii 45960 грн
Nataliia Makohon 1000 грн
Andrii Antonenko $1500
Victor Zaitsev 400 грн
Yuriy Perch 3000 грн
Yaroslava Boyko 55000 грн
Anton Moyseyenko 55000 грн
Maksim Yakover 2500 грн
Maksim Bakhmatov 2500 грн
Anastasia Sizenko 4000 грн
Sergii Golyshev $100
A. Tolkach $5
Isachenko Alex $100
Kateryna Cherepo $100
psv $100
Serhii Vedmid $100
JSCapital – Israeli Investment Platform $100
svitelsky $5
Sachenko Julia $17
Mykola Shykula $30
Alexey Beznosenko $15
Kateryna Onyiliogwu $15
Anonymous $1
David Braun $100
Anonymous $5000
IVAN VORONOV $100
Yaroslav Yermilov $100
Yuriy Shevchenko $50
Mitya Gurin $100
Pavel Yakimenko $15
Мороз О.С. $5
Anton Melnyk $5
Anna Primak $5
Maksym Kucheriavyi $100
Natalia Yukhymenko $20
Volodymyr Flonts $1000
alex_kleimenov $20
Volodymyr Pokrasenko $15
Andrey Bondar $100
Ivan Symonovskyi $20
Евгения Ткачук $10
bas1971ua $105
Dmytro Arkhipov $30
Ihor Malchenyuk $100
Olena Koval $5
Sergei Malynovskyi $100
admin $15
Lyubomyr Ostapiv $100
Andriy Strannikov $100
Igor Skliarevsky $130
Yuriy Nazarov $10
Ruslan Kavatsiuk $100
Alexander Zayats $5
Oleksii Vitchenko $1,000
Anonymous $10
Eugene Shatalov $20
alexander.detsyura $100
Roman Savchuk $100
Alexander Kolyshko $25
Oleksiy Yegoshyn $100
Anonymous $50
Serhii Mykhalyshyn $100
ksenia.semenova $20
Alexander Moiseyenkov $$1100
alexey.belov $100
Oleg Zverev $196
Denis Dovgopoliy $200
Alexander Kolodko $10
Vitalik Bondarenko $20
Олександр Єфремов $200
Oleksandr Akymenko $40
Volodymyr Krakovetskyi $100
Алексей Созинов $5
Alexander Kolyshko $25
iryna.karabetska $5
iryna.karabetska $7
Andrew Zakordonets $10
Anna Lev $8
jkozitskaya $20
Vasyl Stasiuk $50
alexander.yukhymenko $25
Arsenii Finberg $100
olga.mirkina $100
a.gavryliuk.kyiv $200
andrew.yakovenko $100
Roman Yagodka $55
y.sebastian $10
Igor Shoifot $20
Богдан Пилипчук $1
Peter Rudenko $5
Daniil Moskovtsov $5
Elena Snisarenko $4
Aleksey Lazorenko $100
Sergii Biletskyi $100
Sergii Tykhostup $5
Andrew Kononuchenko $5
iz $10
Сергей Митяев $5
You can contribute to the development of a smart city